Yükleniyor...

Online alışveriş yapmak için lütfen www.akgunzuccaciye.com'u ziyaret ediniz.
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısıtlamalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.
AKGÜN ZÜCCACİYE " olarak anılacaktır.
SÖZLEŞME: Üyelik sözleşmesi.

KULLANICI : www.kavanozcu.com internet adresinde ürün alımı ve satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumları kapsamaktadır.


 

2. İşbu sözleşme, akgün züccaciye  tarafından işletilen.www.kavanozcu.com internet adresinde KULLANICI 'lar ile  akgün züccaciye  arasında üyelik kayıt aşamasında yapılmış ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


 

3.www.kavanozcu com'a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. KULLANICI, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ARMA tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

4. KULLANICILAR, www.kavanozcu.com  'ye üye olmak aracılığıyla işbu sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.


 

5. KULLANICI,www.kavanozcu.com hizmetlerden üyelik formunda belirlediği ve e-posta yoluyla verilen şifre,  ile gönderilen aktivasyon numarasını kullanmak sureti ile faydalanır. Üyelik kaydı sırasında belirlediği, talep ettiği ve  akgün züccaciye tarafından onaylanan Kullanıcı adını değiştirme hakkına sahip değildir.


 

6. www.kavanozcu.com  sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.


 

7. Aksi belirtilmediği takdirde, akgün züccaciye  'daki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, Akgün züccaciye  üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara açık artırmaların/güvenli e-ticaret işleminin gerçekleşmesini müteakip yapmayı kabul ve beyan eder.


 

8. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Akgün züccaciye girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.


 

9. akgün züccaciye tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8.maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.


 

10. www.kavanozcu.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.


 

11. kavanozcu.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.


 

12. www.kavanozcu.com 'un amacı, herkesin ilan verebileceği, ürünlerini açık artırmaya çıkarabileceği ve/veya sanal mağaza açarak pazarlayabileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki kişi ya da kurumların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden akgün züccaciye  'ye hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde,'akgün züccaciye nın bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.


 

13. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.


 

14. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. (Bakınız Yasaklı Ürünler) Bu sebeple akgün züccaciye 'ye rücu kesinlikle mümkün değildir.


 

15. akgün züccaciye  üzerinden gerçekleşen işlemler ile  akgün züccaciye 'nın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR,  akgün züccaciye 'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından,'akgün züccaciye nın sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu sözleşme'yi onaylayarak ve akgün züccaciye  'ya üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

KREDİ KARTI İLE ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPMAK İSTERSENİZ                             www.akgunzuccaciye.com

Web sitemizden AYNI ÜRÜNLERİ AYNI FİYATA  ALABİLİRSİNİZ. KEYİFLİ ALIŞ VERİŞLER  DİLERİZ